UA-55507926-1
[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
CURRENT MOON
What do you believe? How many diseases are based on, that an entity is attached to the human energy field and cause physical disease and mental problems?
Not at all
More than 30%
More than 50%
More than 70%
100%
Poll Maker
Free counters!

Sedan århundraden tillbaka har den traditionella shamanska läkekonsten tillägnat sig kunskaper och färdigheter i syftet att läka sjukdomar och hantera hemsökningar.

Shamanism är baserad på att den synliga världen genomsyras av osynliga krafter eller andar som påverkar livet för de levande.
Orsakerna till sjukdomen ligger alltså i den andliga sfären.

 

 

Vi kommer fortsättningsvis att lägga ut nya uppdateringar ungefär en gång per vecka!

 

 

 

 

 Sleep paralysis prevention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar/Members 

Som medlem på noaiddi.com får du tillgång till ett stort utbud
särskilda information och spirituellt krigföring!
Denna medlemssidan är avsett för personer som är hemsökt
och för dem som arbetar inom shamanism och utdrivning!


As a member of noaiddi.com you get access to a wide range
specific information and spiritual warfare prayers!
This member page is intended for people who are haunted
and for those who work in shamanism and exorcism!

 

 

 

Dela

Tags

sömnparalys anden i glaset shaman shamanism healing sapmi sami Sverige folktron mara paranormal andar spökenelvor vampyrer vampyr demoner demon hjälp botning alternativ medium okända gud samiska religion vetenskap kristendom bön hemsökning utreda röster sjukdom  hälsa kontakt natt skräck panik närvaro skugga skuggvarelserhäxa häxor död kryptozoologi sagan magi  Ouija rapporter skydd Ängla änglar alliera shamans resa trumma diagnos trolldom förtryt besatt poltergeist buller ande sömnstörningar panik ångest själ psykos psykiskt  negativt entitet gud djävul onda andar aura energifält alfa tillstånd hål i auran drömmar intrång läkekonst symtomet påverkning shamanska boka hallucinationer gestalt gestalterna hypnagoga sömnförlamning mystiska upplevelser  incubus succuba sexuella främmande väsen spirituellt besök gäst quija vattenande Näcken ravvga havsmän bäckahästen undinflygsalvahäxkonst förlamning  gjutjärn blåmärke hematom natt vidskepelser visdom tradition sanningsleep paralysis spirit in the glass shamanshamanism healing sapmi co Sweden folklore mara paranormal spirits ghostsElevens vampires vampire demons demon help boting alternative medium unknown god Sami religionChristian prayer sent increase investigate votes disease health contact night terror panic presence shadow phantoms
witch witches death crypto zoology Ringer magic Ouija reports protection Angel angels ally shamans trip drumdiagnosis witchcraft förtryt obsessed poltergeist noise of insomnia panic anxiety soul psyck negative entitygod devil demons aura energy field alpha state holes in the aura dreams intrusion medicine symptom Actuationshamanic book hallucinations gestalt figures hypnagogic sleep paralysis mystical experiences incubussuccuba sexual ALIEN spiritual guest visits quija low water Watersprite ravvga havsmän backahasten Undinair ointment witchcraft paralysis cast iron blåmärka hematoma night superstitions traditional wisdom truth

Share This