UA-55507926-1
[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
CURRENT MOON
What do you believe? How many diseases are based on, that an entity is attached to the human energy field and cause physical disease and mental problems?
Not at all
More than 30%
More than 50%
More than 70%
100%
Poll Maker
Free counters!
Free counters!

Min vän på andra sidan

Postat 2015-01-16

Min vän på andra sidan

Boken om Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension
av Anders Leopold

När den svenske konstnären Friedrich Jürgenson 1968 kom ut med sin andra bok "Radio- och mikrofonkontakt med de döda" var han redan känd i en stor del av världen som "Mannen med anderösterna".
Två år senare, i maj 1970, besöktes han av en av världens främsta parapsykologiska forskare, Hans Bender vid universitetet i Freiburg, och hans team med extraordinär teknisk utrustning. Nu skulle en gång för alla experiment genomföras för att fastställa om röstfenomenen verkligen existerade.
Resultatet var nästan chockartat för Hans Bender, då det gjordes flera inspelningar som bevisade rösternas existens. Bender trodde att det sannolikt var paranormala röster - och Jürgenson menade att de kom från en annan livsdimension.
Det här är den nästan osannolika historien om Friedrich Jürgenson som upptäckte det som kallas EVP - Electronic Voice Phenomena. Organisationer och sällskap över hela världen ägnar sig i dag åt att på elektronisk väg bygga vidare på den bro mellan två livsdimensioner som han lade grunden till. Journalisten Anders Leopold var en av de första som skrev om Jürgenson och de var nära vänner i ett tjugotal år, innan Jürgenson den 15 oktober 1987 gick över till det han kallade den fjärde livsdimensionen. Under åren gjordes åtskilliga inspelningar som uppmärksammades i media, och en av dem som besökte Jürgenson och fick in de kanske tydligaste rösterna, var den svenske TV-legendaren Arne Weise, som här berättar om sin skakande upplevelse. Under arbetet med denna bok fick författaren, bland flera tydliga egna röstupptagningar, en hälsning från sin, sedan två och ett halvt år, avlidna hustru, som kände Friedrich Jürgenson och visste att boken förr eller senare skulle skrivas. Budskapet på bandet är: Jag finns... jag är med dig!
Läsaren hänvisas i boken till en särskild websida och kan där avlyssna denna inspelning, upptagningarna med Arne Weise och ett 40-tal andra inspelningar - flera gjorda utan Jürgensons medverkan. I bokens avslutande kapitel finns instruktioner om hur man själv kan spela in via mikrofon och radio

 

 

Dela

Share This