UA-55507926-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
CURRENT MOON
What do you believe? How many diseases are based on, that an entity is attached to the human energy field and cause physical disease and mental problems?
Not at all
More than 30%
More than 50%
More than 70%
100%
Poll Maker
Free counters!

Demonerna

Posted 14 2 17

Demonerna

Hur upptäcker jag att jag är hemsökt av demoner?

Demonerna, väsen som aldrig har vandrat på jorden.
Fallna änglar...
Man skulle kunna säga att demoner är fallna änglar som utsändes av Satan att förstöra för dem som skall ärva frälsningen, d.v.s. människorna. Utifrån de gåvor och förmågor demonerna fått från Gud försöker de nu motverka Guds vilja på jorden. En bra förklaring om demonerna finns i S: t Augustinus ”Guds stad.”

Typiska indikatorer är att man får tre rivmärken och att det knackar 3 gånger i väggarna dessutom ett stark oidentifierad lukt oftast som rutten kött. Ofta vaknar man också prick klockan 03.00 under natten.
Att det är alltid någonting med talet tre skiftar på att håna den heliga trefaldighet.* Ifall att man är osäkert borde man försöka att be, komma i kontakt med bibeln, vigvatten och andra kristliga reliker utan att få en negativ resonans typ oroskänslor såsom ångest.

Åtgärder vid en demoniskt hemsökning är alltid en spirituell krigföring och därmed menas undantagslöst med bön! Vissa mänskor tänker kanske att de är inte kristna och äger en aversion att använder bön men man borde veta att man inte behöver vara kristna när man använder ett vapen för att försvara sig. Kristendomen har påverkat vårt samhälle under en lång period och vi är därmed involverad om vi gillar detta eller inte. Alla bra dokumenterade fall av demoniska hemsökning i västvärlden* visar alltid att den demon som plågade folk hade ett hebreiskt, arameiskt, babyloniskt eller sumeriskt ursprung.
Kortfattat har kristendomen tagit med sig det goda och det onda och påverkar vårt morfogenetiska fält, med andra ord ett fält som kommunicerar och innebär allt okunskap och kunskap av ett samhälle.
Summarum, en demonisk hemsökning måste betraktas med judiska* ögon och samtidigt med en lösning som är invävda i den ursprungliga kulturen. Det gäller Noxium "EXORCISMO" utdrivning och avstötning med hjälp av bön!

Hemsökningar som har en närvaro av icke demoniska entiteter t.ex. döda själar, vättar, näcken, elvor eller maror osv. har ingen resonans med en kristlig bön, med andra ord man kan be så mycket man vill utan att de rör sig borta det minsta.

Demoner vill förgöra och inte bara tills man dör, bortom detta är de ute efter vår själ och vill att vi förlorar den fullständiga kontakt med gud. Det enda vapen emot dem äger en andlig natur ur guds källa.
Det är inte ett tillfälle att de flesta de som blir hemsökt av demoner har under denna tid ingen tro till gud. Bakgrunden ligger oftast i en märkligt föreställning som blev förmedlad vad eller hur Gud är.

För att få  lite insikt hur man kunde definiera Gud, så rekommenderar jag  att kolla dokumentären ”Expelled: No Intelligence Allowed ” från Ben Stein.

Första hjälpen som man kunde göra är att skriva ut psalm 91 och klistra den vid ingångsdörren med texten mot dörren så att man kan inte läsa den. Likadant gör man på de ställen i väggen varifrån knackningar kommer . När man blir rädd kan man läsa högt psalm 23 för att trycka bort denna manifestationen. Blir man attackerad tänder man ett levande ljus och ber Psalm 91 så länge tills energin försvinner! Det spelar ingen roll om man är kristna eller inte, åtgärderna gäller bara till detta vad som visar sig och att detta ska reagera på. Dessutom ska man be under morgontiden ”Guds vapenrustning” och sedan på kvällen innan man lägger sig, psalm 23/59 och sleepprotection A och B. Vidare rekommenderar jag att man sätter en skyddseldvägg runtomkring sig tisdags, torsdags och söndags. Gör man det under en två veckors period så borde de aktiviteter avta. Känner man ett motstånd genomsätter man bara de åtgärder och fortsätter.

Litteratur rekommendation...

The Demonologist: The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren by Gerald Brittle.
Manual for Spiritual Warfare by Paul Thigpen.
Between the Living and the Dead: A Perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age by Éva Pócs.
Cunning Folk and Familiar Spirits by Emma Wilby.
The Terror That Comes in the Night by David J. Hufford.
Possession, Exorcism and Hauntings by Adam Blai.
Jewish Magic and Superstition A Study in Folk Religion by Joshua Trachtenberg.

(*Cases from the Hodgsons, the Susan Lewis poltergeist case, the Smurls, Carlotta Moran, the Beckford, the Perrons and the Snedekers.)

Share This

Share This