UA-55507926-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
CURRENT MOON
What do you believe? How many diseases are based on, that an entity is attached to the human energy field and cause physical disease and mental problems?
Not at all
More than 30%
More than 50%
More than 70%
100%
Poll Maker
Free counters!

Entities


 


Shamanska diagnosen betyder också att äga kunskapen om
entiteterna vem eller vad som orsakar störningar, sjukdomar eller hemsökelser.

I folktron finns många olika möjligheter.
Vi kan börja med en s.k. osalig ande,
en person som dog och inte hittade ljuset och irrar omkring på jorden
och de som är fullt medvetna om sin egen död och vill inte släppa taget.
Oftast är det skuldkänslor, suicid eller andra olösta konflikter!
Riktigt komplicerat blir det om en osalig ande är besatt eller
i fångenskap av mörker krafter och blir missbrukat för deras ärende.
Denna folktro har existerat i alla kulturer genom alla tider
och hör till folktrons allra mest gemensamma föreställningar.
Ur den kyrkliga synvinkeln är det så
att alla hemsökelser har sin ursprung i demonologin.
I vissa kyrkogrenar finns också föreställningar
att mänskliga själar kunde hemsöka de levande!

Vampyrer
De som suger eller pressar ut vår livsenergi.
Vampyrliknande väsen finns i många av jordens kulturer.
I Balkan område kallar man en vampyr för "Strigoi".
Människorna beskriver Strigoin som en livsfarlig hemsökning av en person som dog.
Den också i Balkan beskrivna Mora är mycket lika i beteende och ondskan som Mara i nordisk mytologin.
 I "Eddan" beskriver Snorri Sturluson
Mara som en arg, trollkunnig kvinna och i slutsatsen s.k. svartalv. Denna varelse är becksvart, liten och full av ondskan. Mara/Mora äger förmågan som hamnskiftare ofta till en fin dimma och inträder i kroppen genom näsborrarna, mun, öron, vagina eller en annan kroppsöppning.
Maran har förmågan att kontrollera sitt offers drömmar och skapar hemska mardrömmar dag som natt! Dessutom anses Mara liksom Mora att vara en vampyrliknade varelse som får sin energi genom att pressa/trycka sitt offer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Vampire, by Philip Burne-Jones, 1897


Om vi tittar lite djupare så finns flera sammanfattningar på
universitetsnivå med det genomgående ämnet i fokus,
t.ex Professor Éva Pócs,[1] University of Pécs och
Professorn Peter Mario Kreuter,[1] Universitet Bonn
eller Professorn Jan Louis Perkowski,[1][2] Harvard University
som har stora kunskaper om vampyrism och vittnes rapporter.
Deras undersökningar är detaljerade och fakta baserade.

 

Demonerna
Väsen som aldrig har vandrat på jorden.
Fallna änglar...


Man skulle kunna säga att demoner är fallna änglar  som utsändes av Satan att förstöra för dem som skall ärva frälsningen, d.v.s. människorna. Utifrån de gåvor och förmågor demonerna fått från Gud försöker de nu  motverka Guds vilja på jorden. En bra förklaring om demonerna finns i S: t Augustinus ”Guds stad.”
Den klassiska berättelsen av änglarnas nedgång kan sammanfattas på följande sätt:
De första varelser som Gud skapade var änglar.
Av alla änglar som skapades var ingen större än Lucifer.
Gud skapade Lucifer i sådan perfektion att han var allt annat än Gud.


Gustave Doré's illustration for Milton's Paradise

 

Inte nöjd med sin egen form av varelse, strävade Lucifer genom avund efter det som inte var hans. I själva verket försökte Lucifer att vara Gud, förnekade Guds existens och ville själv härska i himlen. Således visar sig den demoniska andan för att vara en negativ ande av besittning. Andra änglar i förbundet med Lucifer deltog i samma förödande önskan, "girighet": de var villiga att försaka gåvor som inte var deras egna. Guds förmodade svar på detta kosmiska förräderi var att förvisa Lucifer och hans legion från himlen, varpå dessa fallna änglar svor evig olydnad mot Gud.
Lucifer döptes Satan-förtalaren, åklagare, lögnens fader.
Även minskat från nåd, var dessa änglar inte de-potentiated men de behöll alla övernaturliga, bortom jord befogenheter som de har fått vid skapelsen.
Dessa befogenheter består i huvudsak av odödlig existens, mystisk kunskap av universum
och makten som kringgår de fysiska naturlagarna, vilket ger dem möjlighet att framföra
psykiska  fenomen och producera syntetiska skapelser.
Men trots deras superkrafter är deras demoniska krafter begränsade.
Enligt överenskommelsen skulle Gud skydda människan, om han i sin tur visar respekten för Guds makt.
(*Ed Warren 1980/62) [1]


Vattenandar

Onda andar som befinner sig i vatten.
T.ex. Näcken eller också kallat Nix, Rávgga, Näckar, Havsmän, Bäckahästen eller Undin.
Också här finns personer som påstår sina upplevelser
om nerdragningar under vattenytan och erfarenhet om sådana underbara känslor
att de känner fortfarande denna längtan.

  

 

 

 

 

 

 

 

“Hylas and the Nymphs” (1896) John William Waterhouse

 

Häxor

Enligt uppgifterna kunde häxorna:

- flyga på pinnar, djur, demoner eller med hjälp av flyg salvan
- möta djävulen och andra häxor på den så kallade häxsabbaten.
- ha pakten med djävulen och samlag med djävulen.
  (i form av incubus och succuba, alltså sex med Djävulen)
- dessutom utöva skadegörande trolldom.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witches going to their Sabbath (1878), by Luis Ricardo Falero

 

Visst är antalet levande häxor med sådana attribut begränsat nu för tiden
men hemsökningar som visar tydliga tecken till häxkonst (Witchcraft) är inte så ovanligt!
Ett bra exempel visar den verklighetsbaserade filmen ”Conjuring”
som berättar om familjen Perrons hemsökelse.
Filmen är också baserad på en bok av Andrea Perron
”House of Darkness: House of Light”
Paret Ed och Lorraine Warren utredde 1970 de paranormala händelserna.


 

 

 

 

 


 

 

Älvor


Europeiska myter berättar om älvorna som var kända för att röva bort barn eller vuxna från sina sängar. Många berättelser om bortföringar börjar med offrets känsla att ligga förlamad i sängen. Älvor kidnappar sina offer genom förlamning och sedan bär de helt enkelt bort (svävande/flygande) offret till sagolandet.


Tro och skydd...
Älvor är kända för sitt bus och illvilja. Vissa upptåg  som de tilldelas, som fläta håret medan man sover, stjäla småsaker och smycke eller leda en resenär vilse, är i allmänhet ofarliga.

Men långt mer farliga beteenden hänföras till älvor.
Någon form av plötslig död kan bero på en älva kidnappning.
Blåmärken från älvor är  känd som ”Fairy bruising”, som också är farliga tecken.
Även förbrukning liksom de symtomen vid sjukdomen tuberkulos skyllas på älvorna.
Älvorna tvingar unga män och kvinnor att dansa på fester varje kväll,
vilket får de att tyna bort av brist på vilan. Älvors ridning av husdjur, till exempel kor eller grisar och ankor, kan orsaka förlamning eller mystiska sjukdomar.
När det gäller skydd, är gjutjärn den mest kända, och även  skadligt för älvorna: bära kläder ut och in, rinnande vatten, klockor (särskilt kyrkans klockor), johannesört och fyra blad klöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairy,,Sophie Gengembre Anderson (1869)

 

Visst är det intressant att allt vidskepelse uppstår oftast lokalt
och att man tror att det är ett påhitt!
Men inom folktron (folkets visdom/folklore)
som brukar vara en muntlig tradition,
beskriver folk i många olika kulturer
en skepnad eller ett entitet t.ex. Rávgga, Näcken eller Mara
med så likadana karaktär egenskaper
så att det måste finnas en sanning...

Dela

website translator plugin

Share This